نشنال جئوگرافیک فهرست ده شهر بسیار خطرناك جهان - از نظر امنیتی - را كه در آنها گلوله‌های واقعی از هر سو سرگردان هستند، به شرح زیر منتشر كرد.
 1) شهر كیپ تاون در آفریقای جنوبی
در این شهر جرم و جنایت، سرقت، قتل، تجاوز به عنف، آدم ربایی در بالاترین حد قرار دارد و گردشگران خارجی تامین جانی ندارند.