آيين‌نامه جديد دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي تدوين مي‌شود

 

مسوول دفاتر خدمات مسافرت‌هوايي و جهانگردي استان‌تهران اعتقاد دارد؛ آيين‌نامه جديد فعاليت اين دفاتر توسط مسوولان معاونت گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري در دست تدوين است و رئيس هيات مديره انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي نيز معتقد است؛ آيين‌نامه جديد ماه‌ها قبل طي قراردادي با سفارش سازمان تهيه شده و همزمان به اين سازمان، وزارت ارشاد و سازمان هواپيمايي كشوري اعلام شده است.

آيين نامه جديد در انتظار نهايي شدن

آيين نامه جديد در انتظار نهايي شدن

 
خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ آيين‌نامه جديد فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي توسط مسوولان معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در دست تدوين است.

مجتبي جوانمرد، مسوول دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي استان تهران؛ با تاكيد بر اينكه تمامي دفاتر خدمات مسافرتي بايد طبق قوانين آيين‌‌نامه‌هاي ابلاغ شده در رابطه با فعاليت قانوني و درست در اين مراكز فعاليت كنند، افزود:« بر اين اساس آيين‌نامه جديد با قوانين تكميلي‌تر در دست تدوين است.»

وي؛ هدف از تدوين اين آيين‌نامه را رضايت‌مندي مشتريان آژانس‌ها و هرچه بهتر برخورد كردن آنان با گردشگران داخلي و خارجي دانست.

جوانمرد گفت:« تدوين اين آيين‌نامه فعلا مراحل نخستين خود را مي‌‌گذراند و طراحان آن در معاونت گردشگري و ستاد راهبردي توسعه گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي پس از بررسي و نهايي كردن طرح‌هاي خود براي بررسي روند حقوقي؛ آن را تسليم معاونت حقوقي اين سازمان خواهند كرد.»

وي افزود:« با تصويب رياست سازمان احكام؛ آيين نامه به دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ابلاغ شده و اجرايي مي‌شود.»

اين مسوول در گردشگري استان تهران همچنين با اشاره به اينكه هم‌اكنون روند بررسي شكايات از دفاتر خدماتي و تعليق آنان در صورت اجرا نكردن قوانين به طور مستمر انجام مي‌گيرد، به مسوولان اين دفاتر توصيه كرد تا رضايت مشتريان خود را جلب كرده و خلاف قانون عمل نكنند.»

مسوول دفاتر خدمات مسافرتي تهران تاكيد كرد:« تعهد كاري دفاتر خدمات مسافرتي كه بايد مبتني بر عرق ملي و تلاش آنها درجهت توسعه ايرانگردي باشد، در اجراي تورهاي ورودي و خروجي و توسعه صنعت گردشگري كشور بسيار موثر است.» 


ماجراي اصلاح و تغيير آيين‌نامه تاسيس و نظارت را با رئيس هيات مديره انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران كه اصلي‌ترين ركن تصميم‌گيري درباره سرنوشت آژانسهاي مسافرتي و جهانگردي است؛ نيز در ميان گذاشتيم. محمدحسن كرماني گفت:« آيين‌نامه جديد ماه‌ها قبل طي قراردادي با سفارش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه شده و همزمان به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت راه و ترابري(سازمان هواپيمايي كشوري) اعلام شد و در دسترس آن‌ها قرار گرفت تا پس از بررسي در كميسيون اجتماعي دولت براي تصويب به هيات دولت ارائه شود.»

به اعتقاد او؛ اين آيين‌نامه محصول كار مشترك انجمن، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و كارشناسان ديگري است كه با درنظر گرفتن سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 و تقويت بخش خصوصي و  پرداختن بخش دولتي  به برنامه‌هاي كلان و عدم‌درگيري با امور اجرايي، تنظيم شده است. كرماني اظهار اميدواري كرد تا؛ با توجه به ضرورت مشاركت بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد گردشگري، هرچه زودتر اين آيين‌نامه تصويب شده و به مراجع ذي‌صلاح و نيز دفاتر ابلاغ گردد.


متن كامل اين آيين نامه به شرح زير است: 

فصل اول كليات

ماده 1- دفاتر خدمات مسافرتي كه فعاليت آن در زمينه تنظيم برنامه هاي مسافرت، فروش بليط، ذخيره مكان و هر گونه اقدام ديگر مربوط به خدمات مسافرتي به طور مستقيم يا غيرمستقيم فعاليت نمايد.

تبصره 1 ـ اشتغال و ايجاد دفاتر خدمات مسافرتي منوط به كسب مجوز و رعايت قوانين مربوط خواهد بود.

 

فصل دوم ـ ضوابط و شرايط تاسيس و صدور مجوز

ماده 2- ضوابط تاسيس دفتر منوط به رعايت موارد ذيل است:

1-2- ارائه تقاضا به مراجع ذيربط

2-2- معرفي محل مناسب و مدير فني واجد شرايط

3-2- انتخاب نام و نشان دفتر كه داراي مفهوم متناسب و از نامهاي غيرفارسي نباشد.

تبصره 2ـ  لزوم تاسيس دفتر در محل مورد تقاضا و تاييد محل مناسب بايد به تاييد انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي ايران برسد.

ماده 3‌ ـ شرايط : متقاضي بايد شرايط ذيل را جهت صدور مجوز دارا باشد.

1-3- تابعيت ايران

2-3-متدين به دين اسلام يا يكي از اديان مذكور در قانون اساسي

3-3- دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر با 3 سال سابقه كارمفيد مرتبط يا كارداني با 5 سال سابقه كار مفيد مرتبط و يا ديپلم باده سال سابقه كار مفيد مرتبط

4-3- عدم داشتن سوء پيشينه كيفري موثر

5-3- ارائه ضمانت نامه به مبلغ پنجاه ميليون ريال

تبصره 3 ـ صدور مجوز براي اشخاص حقوقي بنام مديرعامل شخص حقوقي مجاز بوده و مديرعامل بايد شرايط فوق الذكر را دارا باشد.

تبصره 4 ـ صدور مجوز براي اتباع بيگانه فقط در قالب اشخاص حقوقي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.

تبصره 5 ـ در صورت داشتن شرايط، متقاضي بايد ظرف 3 ماه از تاريخ اعلام موافقت نسبت به تاسيس دفتر اقدام نمايد در غير اين صورت بايد مجددا" تقاضا نموده و رعايت اولويت به عمل آيد.

تبصره 6 ـ مقررات اين آئين نامه عطف به ماسبق نمي شود و حقوق مكتسبه اشخاص شاغل به قوت خود باقي است.

ماده 4 ـ مدير فني بايد:

1-4- به يكي از زبانهاي خارجي ترجيحا" انگليسي مسلط باشد.

2-4- داراي مدرك معتبر از مراكز دانشگاهي يا آموزش عالي ومدارس حرفه اي و موسسات علمي.

3-4- ارائه تاييديه صلاحيت فني توسط انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي ايران.

4-4- اتباع خارجي متقاضي مديريت فني بايد داراي پروانه كار و شرايط ديگر اين آئين نامه باشد .

تبصره 7- مدير فني بايد تعهد به فعاليت تمام وقت در يك دفتر ارائه نمايد.

تبصره 8 ـ اشخاص دارنده مجوز با رعايت مفاد ماده 4 اين آئين نامه مي توانند بعنوان مدير فني همان دفتر داراي مجوز باشند.

ماده 5- تضمين سپرده شده در صورت عدم ايفاي تعهدات به تشخيص مرجع ذيربط در حق مدعي قابل استيفا مي باشد و درصورتيكه تمام يا قسمتي از تضمين مورد استفاده قرار گيرد ، مرجع مربوطه مراتب را به وسيله نامه به نشاني دارنده مجوز اعلام مي كند و دارنده مجــوز مكلف است حــداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام، تضمين را به ميزان قانوني تكميل نمايد.

ماده 6 ـ مراجع صدور مجوز بايد مجوزهاي صادره را براي اطلاع انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي ايران به انجمن منعكس نمايند.

ماده 7 ـ متقاضي پس از صدور مجوز بايد جهت نظارت و پاسخگوئي و استيفا حقوق صنفي به عضويت در انجمن صنفي اقدام نمايد.

تبصره 9 ـ دفاتري كه در حال حاضر براي عضويت انجمن اقدام ننموده اند ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه بايد براي عضويت در انجمن اقدام نمايند.

تبصره 10ـ انجمن صنفي موظف است جهت دسترسي مراجع نظارتي و استفاده عموم مردم با همكاري سازمانهاي ذيربط نسبت به ايجاد بانك الكترونيكي اطلاعات دفاتر اقدام نمايد.

 

فصل سوم ....

ماده 8- تغيير محل دفتر بدون اطلاع و موافقت مراجع ذيربط ممنوع است و تخلف از اين ماده موجب تعطيلي دفتر جديد و تعليق مجوز تا كسب موافقت خواهد بود.

ماده 9- تغيير در نام و نشان بدون موافقت مراجع ذيربط ممنوع مي باشد.

تبصره 11 ـ در تغيير نام و نشان بايد تاييديه انجمن صنفي ارائه گردد.

مــاده 10 ـ درصــورتيكه شخص حقيقي صاحب مجوز تمام يا يكي از شرايط مقرر در اين آئين نامه را بنا به تشخيص مرجع ذيربط از دست بدهد دفتر تا مدت 6 ماه تعليق و اگر در مدت ياد شده شرايط موردنظر را فراهم ننمايد، بطور دائم لغو مي گردد.

تبصره 12 ـ در صورتي كه شخص حقيقي صاحب مجوز فوت نمايد يا محجور شود، ورثه متوفي يــا قيم شخص محجور بايد حداكثر تا مدت 6 ماه شخص واجد شرايطي را معرفي كند. در غيراينصورت مجوز دفتر لغو مي شود. در اين مدت مديرفني يا كارمند واجد شرايط مسووليت اداره دفتر و تعهدات آن را با تاييد انجمن صنفي برعهده دارد.

ماده 11‌ـ انحلال قهري يا ارادي يا بطلان اشخاص حقوقي دارنده مجوز، موجب لغو مجوز فعاليت دفتر مي شود مگر اينكه تا 6 ماه با رعايت شرايط مقرر قانوني نسبت به انتقال به شخص جديد اقدام و موافقت مرجع صدور مجور را اخذ نمايد.

 ماده 12 ـ در صــورتي كــه در مورد شخص حقيقي "مديرفني "و در مورد شخص حقوقي "مديرعامل" يا مدير فني فوت نمايد يا تغيير كند يا محجور شود و يا هريك از شرايط مندرج در اين آئين نامه را از دست بدهد به تشخيص مرجع صدور مجوز، دارنده مجوز يا هيات مديره موظف است مراتب را تا يك ماه بصورت كتبي به مرجع ذيربط اعلام نمايد و تا مدت سه ماه شخص ديگري را كه داراي شرايط مقرر در اين آئين نامه باشد به جاي مدير سابق تعيين و به مرجع مذكور معرفي كند، در غيراينصورت مجوز دفتر لغو خواهد شد.

ماده 13 ـ دفتر نبايد از عنواني غير از دفتر خدمات مسافرتي، سياحتي(ايرانگردي و جهانگردي) و زيارتي مانند "آژانس و يا بنگاه" استفاده نمايد.

ماده 14 ـ مجوز صادره مادام كه دفتر به فعاليت مشغول مي باشد ، معتبر مي باشد. مگر اين كه به علت اثبات تخلفات قانوني و فني صلاحيت مربوطه ملغي گردد.

مــاده 15 ـ ايجــاد نمايندگي و يا شعبه توسط شخص حقوقي دارنده مجوز با رعايت اين آئين‌نامه و تصويب مرجع ذيربط بلامانع است.

تبصره 13 ـ شرايط ايجاد نمايندگي يا شعبه علاوه بر ضوابط تاسيس بايد مدير فني مستقل داشته و داراي شرايط آن باشد.

ماده 16 ـ نظارت بر فعاليت دفاتر و تطبيق فعاليت آنها با مقررات بعهده انجمن صنفي بوده كه درصورت مشاهده تخلف يا جرم، موضوع را ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع به مرجع صادر كننده مجوز اعلام مي دارد تا اقدام قانوني لازم بعمل آيد.

ماده 17 ـ مرجع صدور مجوز بنا به نوع تخلف با رسيدگي كامل و اخذ دفاع از دارنده مجوز بشرح ذيل عمل مي‌نمايد:

الف ـ تذكر كتبي جهت رفع تخلف

ب ـ اخطار كتبي جهت رفع تخلف با درج در پرونده

ج ـ توقيف پروانه از 1 تا 3 ماه و جلوگيري از فعاليت دفتر

د ـ لغو دائم پروانه فعاليت

تبصره 14 ـ درصورتيكه وقوع تخلف همراه با خسارت شاكي بوده باشد دفتر متخلف با تاييد انجمن صنفي بايد از عهده خسارت شاكي برآيد.

تبصره 15 ـ تعليق يا لغو مجوز دفتر در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار درج مي شود.

تبصره 16 ـ درصورتيكه تخلف دفتر واجد وصف مجرمانه باشد پرونده جهت رسيدگي به مرجع قضــايي ارســال مي گردد و تا اعلام نتيجه دفتر توسط مرجع ذيربط بحالت تعليق موقت درمي‌آيد.

ماده 18 ـ نيروي انتظامي و ساير مراجع قانوني ذيربط مكلفند به تقاضاي مرجع ذيربط از ادامه فعاليت دفتر هايي كه متخلف شناخته شده و به تعليق يا لغو مجوز و تعطيلي موقت يا دائم دفتر، محكوم شده اند؛ جلوگيري نمايد.

 ماده 19 ـ وزارت راه و ترابري و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان حج و زيارت موظفند پس از صدور مجوز يا تعليق يا لغو آن موضوع را به اطلاع يكديگر برسانند

موضوعات مرتبط: بهترین برنامه های طبیعت گردی ، گردشگری استانها ، گردشگری تاریخی ، گردشگری فرهنگی ، چگونه بهتر سفر کنیم ، گردشگری و سفر

تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ | 10:28 | نویسنده : رضا حسینی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.